LINMAS

 1.  Pujo Hartono
 2. A. Fadlan
 3. Pramono
 4. A.Rohib
 5. Hj. Badringah
 6. Musalim
 7. Muhamad Sahal
 8. Rijalul Khoeri
 9. A.Zaenul Soif
 10. Hudoyo
 11. Suwarno
 12. Tufsirun
 13. Minhaji
 14. Musofa
 15. Budiono
 16. Ari Resmowati
 17. Sri Daryati
 18. Jihad Santosa
 19. Ahmad Mustofa
 20. Jumaris
 21. Sarjono
 22. Imam Jaelani
 23. Ahyarudin
 24. A.Nangim
 25. Imam Rosidin
 26. Fathus Surur
 27. Rohim
 28. Dulqodir
 29. Sobari
 30. Muhemin